BORT Essä / GONE Essay


2017 | Experimental text on thought and process.


BORT ESSÄ hjärtslag lyssnat på tystnade
b r ö s t . d ö d e n s i n t r ä d e i
människokroppen, i frånvaro av, i
av kroppens sörjande. saknar det
filter som för att överleva i det
som; alla samlas på hög och, men
försvinner inte. av människoöden
flackar i hjärnan, blickarna,
orden, kropparna. lärt känna de
tecken som att det inte finns
återvändo; perifer kyla och
m a r m o r e r a d , , u r i n m ä n g d ,
oregelbunden, trådfin, och detta
märkliga att nästippen blir
spetsig.


 1
tiden är i en del av. tid med
människor i slutskedet av liv, i
hem och familjer. tappat på hur
många när de tagit sitt sista
andetag. Men inte att de glöms; en
ryggsäck som aldrig går av och
hela tiden fylls på med nytt.
människor säger och gör när de vet
att inte har tid kvar att leva. en
hög känslighet för vad tar in och
på, hudlöshet i som gör att stort
intryck av de händelser är med om.
med konst är att skapa till det
som är svårt att, och till det som
är sorgligt men också som är i
mellan.


 2
Arbetet med skulptur är, blir
trött och och skadar, skär,
slipar, ögonen och fulla av. Men,
för under får tanken vila och om
vartannat och förhålla till andra
människor på sätt som annars,
kvävas av. som arbetas in i för
att skapa en slags, något som kan
med kroppen och sinnena utan att
tänkandet behöver. av rent, av och
historiska till. sjukvården finns
också, beroende på,, och. Många av
som överlever människan och
naturen. att olika föremål och
slår oss på vad vi har för
tidigare och minnen.


 3
OM
UTAN BOTTEN UTAN LOCK av tre
skulpturer och en installation på
golvet i.
De verken varelser/varelser intet
kopplar till patienter, eller det
flöde av som passerar i liv och
som har allt med för att är
människor, och delar både och
svåra tillsammans, som inte lär
känna som också utför arbete och
därför måste hålla till. Att dela
svåra med dessa människor gör
ledsen, för ögonblick är där de
är, i smärta, sorg rädsla. det är
inte som är sjuk döende, och efter
slut tanken att gå hem undan det
som hänt. vem orka med att de som
tvingas sin egen död?


 4
färgade på av hår från 240, som
klippts till små pigment. är
tankar kring endast tankar; det är
inte patienter där på utan 240
andra av vilka de flesta för är
okända. har från informerat sina
om hur det ska, ett vänner och som
med sitt avklippta hår. Men ändå
en samling, ett utsnitt. och
klippa sönder fick att vilka de
människorna, vad gör och hur de
mår. Det blev en syssla ca 30 min
att klippa för varje. symbolik har
hår som material en lång tradition
b å d e i n o m k o n s t o c h , b l a n d
”hårminne” ”hårarbete”, en som
finns kvar än idag, där man olika
smycken och av hår.


 5
att de tre liknande fönster kring
i mitten, så att de en omhuldande
med sitt ljus. metall och lysrör
en stark till sjukvård, och med en
kyligare mot det i hår och trä.
också på medicinsk och patienten
genom; instrument i metall och
röntgenstrålar som lyser, ändå
aldrig det innersta. medel och,
kontaminering. som objekt och från
a n d r a s i d a n , . M e n d e n
beskrivningen av där den sjuke
kroppen som transparent, osynlig
eller upplösning. till fönster kan
dras de kvarblivna ritualer som
skymtas - de flesta oss öppnar
fönster när dör, som ogenomtänkt
eller på den vi befinner oss, och
en vidskeplig att ”släppa ut
själen”.


 6
- ev. BILD detaljer -


 7
På svart podium som ett gravlock,
med yta som reflekterar och
föremålen i. En kropp vilar, i en
skev flyter den med händerna mot
taket och ett groddjur på. med det
här var en fråga om varför vi
placerar kroppar efter döden. Det
är curare (ombesörja) på - i
omhändertagandet av (tvätta och
k l ä d e n ) m e n a t t l ä g g a d e n
”tillrätta”. arrangerande som det
som av föremål. skisserna och
försöken just en av samma som
arrangerar kroppen på sett inom
s j u k v å r d e n ; r a k l å n g , u p p å t ,
armarna vid sidan på bröstkorgen,
benen raka. Men under gång blev
stelare och saknade på mening. på
hur man gör med djur när de dör;
begravde kattunge liten? I en
skolåda, mjuk handduk under och
med kroppen som var ihoprullad i.


 8
Något som inte har för som ska ner
i jorden, men för den som stannar
kvar saknar. Skulpturen uppgiven,
o c h h å l l n i n g , s o m f ö r u t
överlämnande. (skriv något)


 9
Groddjuret där på och skymmer
ögat, som i vilket fall slutet,
kanske slickar tårar, eller så
äter den kroppen, som i där är
täckt med, eftersom det var så
enligt myten hittade efter (ref).
Kroppen ligger på det här podiet
är egen. Grodan är många i olika
och på det ett magiskt djur.
Metamorfos är en vanlig då i sin
går från ett till ett annat, men
också att det är en detalj att
groddjuren är så lika människan
invändigt (har hjärta, lungor,
njurar, bukspottkörtel och de är
som på människan). amphibia från
amphi () och bios (liv), att
”” (ref). Den gyllene kan i som en
f ö r a t t s e d e t g o d a i d e t
sorgliga. (Skriv magiska djur


 10
T i t e l n ä r f r å n d i k t s a m l i n g
Vägvisare till underjorden, som
året innan hans död. Där skriver
en sarkofag utan botten, som
saknar lock:
- dikt -
använder text poesi som till verk,
.....
groddjuret står ett gamla trä som
upp från dödsbo. kunna vara av en
brygga, lutade mot varandra ett
mänskligt med konstiga ”näsor” och
ögon hål. en av osynlig vattennivå
rummets golv, och när går i rummet
deras formationer beroende på var
b e f i n n e r . a t t m e d d e m s o m
organiskt och i kontrast till
strama och.


 11
mer om; - ” - there is no such
thing as a mistake”.


 12
som/hjälpt: När Döden Gästar
Sontag Sillanpää Alla Lever Alla
Dör henke Den där jävla döden
Gunnar Vägvisare Karin Kroppens
t u n n a s k a l j ö n s s o n E f t e r
arbetsschema Gustav Sjöberg och
LINA och Sophie calles + tottie
och, ° ulrika annelie lasse göran
annette guangjuan tore daniel
frederick kerstin ° Olivia nu kör
vi KARIN för skratten tårarna
sången Johan redin beklagar sorgen
och alla nära MILES m/p/a johanna
gabriella arja alla patienter som
l ä m n a t o s s d e t v a r e n ä r a
mestadels


 13
Text skriven och kärleksfullt
Hilda Lundkvist alltid -
vad vore glädjen om inte sorgen
fanns
ida-johanna lundqvist
masterprogrammet i fri konst
kungl. konsthögskolan
våren 2018


 14


Contact:
Ida-Johanna Lundqvist,
Sofies Gate 43, 0168 Oslo (NOR)
Glanshammarsgatan 43, 12471 Bandhagen (SWE)

ida.johanna.lundqvist@gmail.com
0046 (0) 709523982© All works are copyright of Ida-Johanna Lundqvist, Sweden/Norway 2019
Artwork & text: Ida-Johanna Lundqvist
Design & development: Shubham Mehra / shubhammehra.com